Teza de master - Rolul diplomaţiei economice în dezvoltarea comerţului exterior al Republicii Moldova - ID:03395 - Volum 81 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DIPLOMAŢIEI ECONOMICE ŞI ORIGINILE ACESTEIA

1.1. Fundamente teoretice și evoluția diplomaţiei economice
1.2. Conceptul și definiția diplomației economice
1.3. Impactul diplomației economice asupra dezvoltării economiei la nivel național

CAPITOLUL II. DIPLOMAŢIA ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
3.1. Cadrul juridic ce defineşte şi reglementează diplomaţia economică în Republica Moldova
3.2. Principalii actori ai diplomaţiei economice a Republicii Moldova şi misiunile acestora
3.3. Priorităţile şi măsurile implementate în vederea dezvoltării diplomaţiei economice a Republicii Moldova

CAPITOLUL III. INCIDENŢELE DEZVOLTĂRII DIPLOMAŢIEI ECONOMICE A REPUBLICII MOLDOVA ASUPRA CREŞTERII ECONOMICE A ŢĂRII
3.1. Diplomaţia economică a Republicii Moldova în raport cu UE şi cu CSI
3.2. Evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova şi contribuţia diplomaţiei economice în acest sens
3.3. Diplomaţia economică – instrument pentru promovarea imaginii ţării şi atragerea investiţiilor străine directe
3.4. Previziuni privind dezvoltarea economică a ţării prin prisma diplomaţiei economice

Concluzii şi recomandări
Bibliografie
Adnotare ( în limba română)
Adnotare (în limba engleză)
Anexe