Teza de doctor - Serviciul militar în Republica Moldova. Abordare politico-juridică - ID:04101 - Volum 170 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în română, engleză şi rusă)........4
LISTA ABREVIERILOR.........................................7
INTRODUCERE..................................................8

1. ASPECTE ISTORIOGRAFICE ŞI ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ALE SERVICIULUI MILITAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA …18

1.1. Instituţionalizarea şi dezvoltarea serviciului militar în Republica Moldova: studiu istoriografic şi normativ ………18
1.2. Repere teoretico-metodologice de cercetare a serviciului militar din Republica Moldova .......43
1.3. Concluzii la capitolul 1 ............67

2. FUNDAMENTE CONCEPTUALE ŞI POLITICO-JURIDICE ALE SERVICIULUI MILITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA …..…68
2.1. Cadrul conceptual de organizare şi funcţionare a serviciului militar în contextul de reformă a Forţelor Armate ……68
2.2. Mecanismul organizatorico-juridic de conducere a serviciului militar ............90
2.3. Concluzii la capitolul 2 ........112

3. REGLEMENTAREA POLITICO-JURIDICĂ A RELAŢIILOR DE SERVICIU MILITARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ………113
3.1. Promovarea rolului serviciului militar în societate, instituirea şi reglementarea relaţiilor de serviciu militare …113
3.2. Încetarea relaţiilor de serviciu militare şi adaptarea militarilor trecuţi în rezervă la viaţa civilă ……132
3.3. Concluzii la capitolul 3….......150

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI......................151
BIBLIOGRAFIE....................................................................154
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII..........167
CV-ul AUTORULUI ............................................................168