Teza de licenta - Regiunea Mării Negre Extinse, în secolul XXI. Perspective pentru Republica Moldova - ID:04109 - Volum 85 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
ADNOTARE 5
INTRODUCERE 6

I. Regiunea extinsă a Mării Negre în secolul XXI în studile istoriografice şi teoretice 14

1.1 Istoriografia regiunii extinse a Mării Negre 14
1.2 Problema regiunii extinse a Mării Negre ca spaţiu geopolitic şi geoeconomic 24
1.3 Concluzii la Capitolul I 30

II. Dimensiunea economică şi energetică în secolul XXI a regiunii extinse a Mării Negre 32
2.1 Variabilele economice şi energetice specifice regiunii extinse a Mării Negre 32
2.2 Rolul Uniunii Europene în conturarea regiunii extinse a Mării Negre ca areal strategic distinct 39
2.3 Rolul activ al României în contextul relaţiilor internaţionale la Marea Neagră 46
2.4 Concluzii la Capitolul II 56

III. Interesele Republicii Moldova în regiunea extinsă a Mării Negre: tendinţe şi perspective 57

3.1 Reconsiderarea politicii externe a Republicii Moldova din perspectiva regiunii extinse a Mării Negre 57
3.2 Realizarea intereselor RM în regiunea extinsă a Mării Negre prin intermediul organizaţiilor regionale 60
3.3 Dezvoltarea colaborării RM cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre 65
3.4 Concluzii la Capitolul III 74

ÎNCHEIERE 76
BIBLIOGRAFIE 79
ANEXE 84
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 85