Teza de licență - Integrarea europeană a Republicii Moldova în contextul relațiilor UE - Federația Rusă - ID:04110 - Volum 84 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR…...........................………4
ADNOTARE(în română, rusă și engleză)……5
INTRODUCERE.........8

1. ISTORIOGRAFIA ŞI BAZELE CONCEPTUAL – TEORETICE ALE INTEGRĂRII EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL RELAŢIILOR UNIUNII EUROPENE CU FEDERAŢIA RUSĂ......16

1.1. Repere istoriografice ale cercetării integrării europene a Republicii Moldova în contextul relațiilor Uniunii Europene cu Federația Rusă...16
1.2 Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova în contextul relaţiilor Uniunii Europene cu Federaţia Rusă: aspecte teoretico-conceptuale.......29
1.3 Concluzii la capitolul 1.........33

2. RELAŢIILE UNIUNII EUROPENE CU FEDERAŢIA RUSĂ ÎN NOUL MILENIU...........34
2.1 Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă.....34
2.2 Dinamica relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă..................43
2.3 Concluzii la capitolul 2.....................................................................................52

3. INTEGRAREA EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA DIN PERSPECTIVA RELAŢIILOR CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI FEDERAŢIA RUSĂ.......53
3.1 Evoluţia dimensiunii relaţionale dintre Republica Moldova-Uniunea Europeană şi Republica Moldova-Federaţia Rusă în procesul de tranziţie.....53
3.2. Provocări şi perspective ale integrării europene a Republicii Moldova în contextul Acordului de Asociere......65
3.3 Concluzii la capitolul 3......70

CONCLUZII......................72
BIBLIOGRAFIE.................75
ANEXE..............................84
Anexa 1. Site-uri din Republica Moldova preocupate de tematica integrării europene.......84