Teza de licenta - Direcțiile de bază ale diplomației Republicii Moldova la etapa actuală - ID:04113 - Volum 90 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR..........................................4
ADNOTARE (în română, rusă și engleză)........5
INTRODUCERE...................................................8

1. FUNDAMENTAREA TEORETICO – ISTORIOGRAFICĂ ALE CERCETĂRII DIPLOMAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA.....15

1.1. Istoriografia cercetării serviciului diplomatic al Republicii Moldova............15
1.2. Baza teoretico – conceptuală a cercetării serviciului diplomatic al Republicii Moldova....24
1.3 Concluzii la capitolul 1........33

2. EVOLUȚIA POLITICII EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA 1991 – 2009..........35

2.1. Colaborarea bilaterală a Republicii Moldova cu actorii internaționali..........35
2.2. Republica Moldova în relațiile cu Organizațiile Internaționale......................43
2.3. Concluzii la capitolul 2..........54

3. DIRECȚIILE DE BAZĂ ALE POLITICII EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA 2009 – 2017.......56
3.1. Cursul spre integrare europeană a Republicii Moldova: elaborare și probleme.........56
3.2. Problemele Republicii Moldova în colaborarea cu actorii internaționali.......66
3.3. Concluzii la capitolul 3.........74

CONCLUZII GENERALE............76
BIBLIOGRAFIE..........................79
ANEXE......................................90
Anexa 1. TOP-30 evenimente care au marcat politica externă a Republicii Moldova......90