Teza de an - Analiza acordurilor de finanțare a României de către FMI în perioada 1990-2013 - ID:04128 - Volum 20 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

CAPITOLUL 1. ACORDURILE DE FINANȚARE ALE ROMÂNIEI DE LA FMI 3
1.1 Istoria acordurilor de finanțare ale României cu FMI 3
1.2 Acordurile de finanţare ale României de către FMI în perioada tranziţiei către economia de piaţă (1990-1999) 4
1.3 Acordurile de finanţare ale României de către FMI în perioada 2001-2006 10

CAPITOLUL 2. RELAȚIA ROMÂNIEI CU FONDUL MONETAR INTERNAȚIONAL 13
2.1 Relaţia României cu FMI în prezent 13
2.2 Analiza tranzacțiilor României cu Fondul Monetar Internațional în perioada 1990-2013 17

CONCLUZII 19
BIBLIOGRAFIE 20