Teza de doctor - Dimensiunile externe şi interne în procesul de integrare europeană. Cazul Republicii Moldova - ID:04136 - Volum 173 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în română, rusă şi engleză)...........................................................................5
LISTA ABREVIERILOR............................................................................................................8
INTRODUCERE......................................................................................................................9

1. ISTORIOGRAFIA ŞI BAZELE CONCEPTUAL – TEORETICE ALE INTEGRARII EUROPENE.....16

1.1 Istoriografia cercetării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană..........16
1.2 Procesul de integrare europeană din perspectiva dimensiunilor externe şi a celor interne: aspecte teoretico-conceptuale.......30
1.3 Concluzii la capiolul 1.......45

2. IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE INTEGRARE EUROPEANA PRIN PRISMA EXPERIENTELOR AVANSATE EUROPENE: REPERE PENTRU REPUBLICA MOLDOVA........46
2.1 Abordări metodologice ale cercetării dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană........46
2.2 Experienta statelor membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală si de Est în realizarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană...58
2.3 Reflectarea dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a statelor din Balcanii de Vest....76
2.4 Concluzii la capitolul 2.......94

3. EVALUAREA DIMENSIUNILOR EXTERNE ŞI A CELOR INTERNE ÎN POLITICA ŞI PRACTICA INTEGRARII EUROPENE A REPUBLICII MOLDOVA........96
3.1 Evolutia dimensiunilor externe şi a celor interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova până în anul 2009.........96
3.2 Corelarea dimensiunilor externe şi a celor interne în integrarea europeană a Republicii Moldova la etapa actuală: probleme şi perspective.....113
3.3 Concluzii la capitolul 3.........135

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDARI..........137
BIBLIOGRAFIE..........................................................141
ANEXE.......................................................................155