Teza de licență - Statul de drept în Republica Moldova – deziderat în contextul integrării europene - ID:04137 - Volum 65 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERI
INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND STATUL DE DREPT REPUBLICA MOLDOVA

1.1. Evoluţia istorică a statului de drept Republica Moldova
1.2. Noţiunile şi trăsăturile statului de drept Republica Moldova
1.3. Principiile statului de drept Republica Moldova

CAPITOLUL II. REPUBLICA MOLDOVA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
2.1. Cadrul istoric şi instituţional al Uniunii Europene
2.1.1. Istoria integrării postbelice în Europa
2.1.2 Instituţiile Uniunii Europene
2.2. Politici vizavi de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană
2.2.1. Politica internă şi externă a Republicii Moldova în contextul integrării europene
2.2.2. Acordul de Parteneriat şi Cooperare
2.2.3. Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE