Teza de doctor - Politici migraționale de muncă în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană - ID:04162 - Volum 189 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE (în română, rusă, engleză)........5
LISTA ABREVIERILOR.....................................8
INTRODUCERE...............................................9
1. ASPECTE CONCEPTUALE ALE POLITICILOR MIGRAȚIONALE DE MUNCĂ ÎN PROCESUL GLOBALIZĂRII ......18

1.1. Procesele migrației forței de muncă și politicile migraționale de muncă în procesul globalizării: repere istoriografice .....18
1.2. Analiza conceptual-teoretică a politicilor migraționale de muncă ...........30
1.3. Abordarea teoretico-metodologică a cercetării politicilor migraționale de muncă .......42
1.4. Concluzii la compartimentul 1.........47

2. POLITICILE MIGRAȚIONALE DE MUNCĂ ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE ......49
2.1. Tendinţele actuale ale migraţiunii forţei de muncă la nivel regional şi global .....................49
2.2. Geneza şi etapele procesului migraţiunii forţei de muncă în Uniunea Europeană..................60
2.3. Politici migraţionale ale Uniunii Europene la etapa contemporană: esența și forme ..............75
2.4. Concluzii la compartimentul 2..........95

3. MIGRAȚIUNEA FORȚEI DE MUNCĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ......97
3.1. Fluxurile și tendințele generale ale migrației de muncă a cetățenilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană ......97
3.2. Integrarea migranților de muncă moldoveni în Uniunea Europeană: probleme și politici europene.......108
3.3. Reîntoarcerea şi reintegrarea migranţilor de muncă moldoveni din Uniunea Europeană în Republica Moldova.......123
3.4. Concluzii la compartimentul 3.......141

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI.........143
BIBLIOGRAFIE.........146
ANEXE.....................165