Diploma - România şi Piaţa Unică Digitală a Uniunii Europene. Oportunităţi şi provocări - ID:04169 - Volum 90 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

EXECUTIVE SUMMARY..............................................................6
SINTEZA STUDIULUI.................................................................12
INTRODUCERE...........................................................................18
Obiectivele, ipotezele și metodologia studiului ....................20
Abordarea metodologică .........................................................22
Definirea conceptelor de lucru ...............................................24
Descrierea metodologiei de abordare a scenariilor ............26

CAPITOLUL 1: Evaluarea sectorului digital din România ............27
1.1 Contextul național, regional și european ...................................28
1.2 Decalaje în economia digitală a României ...................................33

CAPITOLUL 2: Convergența digitală a României şi consolidarea ei ........36
2.1 Oportunități..............36
2.2 Provocări......................38
2.3 Situația în România, paralelă oportunități-provocări ..........39
2.4 Situația unor politici de participare la piața unică digitală ........40
2.4.1 Portabilitatea transfrontalieră ............................................40
2.4.2 Geoblocarea ..........................................................................41
2.4.3 Inovația și reglementarea pentru platforme și piețe digitale..........43
2.4.4 Fluxul de date și standardele utilizate..................................45
2.5 Evaluarea tendințelor...............................................................47
2.5.1 Rețelele de bandă largă .......................................................50
2.5.2 Investițiile publice şi concurența ........................................51
2.5.3 Piaţa unică a telecomunicaţiilor ..........................................51
2.5.4 Neutralitatea rețelei şi concurența......................................52

CAPITOLUL 3: Participarea României la Piaţa Unică Digitală........53
3.1 Contextul macroeconomic și principalii factori de influență a participării în PUD.......54
3.2 Argumente ale participării la PUD pe bază de scenarii........57
3.3 Scenariul 1 - Participarea României într-o PUD puternic consolidată.......60
3.3.1 Măsuri pe termen scurt.........................................................61
3.4 Scenariul 2 - Participarea României într-o PUD divizată..........62
3.4.1 Măsuri pe termen lung ..........................................................65
3.5 Influența și impactul crizelor, analiza riscurilor ....................65

CONCLUZII .........................68
RECOMANDĂRI .................72
Listă de prescurtări...........77
Bibliografie.........................79
Anexe ..................................85