Referat - Politica Comercială în Uniunea Europeană - ID:04190 - Volum 24 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Introducere
2. Evoluția, rolul și obiectivele politicii comerciale;
3. Aspecte privind politica comercială în Uniunea Europeană;
4. Aspecte legislative privind politica comercială în Uniunea Europeană;
5. Statistici cu privire la politica comercială în Uniunea Europeană; (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/data)
6. Politica comercială in slujba strategiei Europa 2020.