Lucrare de licenta - Rolul și implicarea organizațiilor internaționale în gestionarea conflictelor - ID:04193 - Volum 64 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 – ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE GUVERNAMENTALE ȘI MANAGEMENTUL COFLICTELOR INTERNAȚIONALE

1.1. Definirea, rolul și importanța organizațiilor internaționale guvernamentale de securitate și apărare internațională
1.2. Definiri și teorii ale conflictelor internaționale
1.3. Metode și tehnici de analiză a conflictelor internaționale

CAPITOLUL 2 - ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE GUVERNAMENTALE CU ROL DE SECURITATE ȘI APĂRARE
2.1. ONU – prezentare generală
2.1.1. Atribuții ONU privind securitatea și apărarea internaționale (analiza textului actului constitutiv Carta ONU)
2.1.2. Metode de intervenție și acțiuni concrete de intervenție ONU
2.2. NATO
2.2.1. Atribuții NATO
2.2.2. Metode de intervenție
2.3. Uniunea Europeană
2.3.1. Atribuțiile Uniunii Europene
2.3.2. Metode de intervenție
2.4. OSCE
2.4.1. Atribuțiile OSCE
2.4.2. Metode de intervenție

CAPITOLUL 3 – STUDIU DE CAZ: ANALIZA COMPLEXĂ A UNUI CONFLICT INTERNAȚIONAL. Rolul și implicarea NATO în conflictul internațional din Bosnia și Herțegovina
3.1. Bosnia și Herțegovina. Scurt istoric
3.2. Intervenția NATO în Bosnia și Herțegovina
3.3. Operațiile IFOR și SFOR în Bosnia și Herțegovina

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE