Lucrare de licenta - Influența corporațiilor multinaționale asupra mediului economic internațional - ID:04197 - Volum 68 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

Capitolul 1. Delimitări conceptuale privind corporațiile multinaționale

1.1. Definirea conceptului de corporație multinațională
1.2. Tipurile și structura coporațiilor multinaționale
1.3. Rolul corporațiilor multinaționale în contextul procesului de globalizare
1.4. Strategii utilizate în expansiunea corporațiilor multinaționale
1.4.1. Motivații de expansiune
1.4.2. Coordonate ale strategiilor de expansiune

Capitolul 2. Locul corporațiilor multinaționale în mediul economic internațional
2.1. Internaționalizarea versus transnaționalizarea
2.2. ISD - modul în care corporațiile multinaționale merg la nivel global și sunt competitive.
2.3. Corporațiile multinaționale și riscurile globale în mediul economic internațional
2.4. Corporațiile mulținaționale în termeni de responsabilitate globală

Capitolul 3. Rolul și dimensiunea activității corporațiilor multianuale în economia globală
3.1. Rolul corporațiilor multinaționale în dezvoltarea economiei globale
3.2. Dinamica și structura corporațiilor multinaționale la nivel internațional
3.3. Implicații politice în activitatea corporațiilor multinaționale
3.4. Rolul fuziunilor şi achiziţiilor de firme în expansiunea societăţilor transnaţionale pe plan mondial

Capitolul 4. Studiu de caz. Influența corporațiilor multinaționale asupra mediului economic din România
4.1. Analiza și evoluția investițiilor străine directe în România
4.2. Atractivitatea României ca destinație pentru corporațiile multinaționale
4.3. Implicațiile delocalizării multinaționalelor la nivel național, regional și local

Concluzii 5. Concluzii și propuneri

Bibliografie
Anexe