Teza de licenta - Impactul programelor „Parteneriatului Estic” asupra interesului național al Republicii Moldova - ID:05902 - Volum 73 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 2
INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ISTORIOGRAFIA ȘI BAZELE TEORETICO-CONCEPTUALE ALE PARTENERIATULUI ESTIC

1.1. Cercetarea evoluției și a esenței Parteneriatului Estic 7
1.2. Determinarea politicii UE în statele Parteneriatului Estic 12
1.3. Analiza evoluției Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului Estic 18

CAPITOLUL II. PARTENERIATUL ESTIC ȘI EVOLUȚIA REPUBLICII MOLDOVA ÎN CADRUL PARTENERIATULUI
2.1. Determinarea rolului şi a perspectivelor Parteneriatului Estic în sporirea capacităţii de integrare europeană a Republicii Moldova 23
2.2. Evaluarea participării Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului Estic prin prisma relaţiilor cu Federaţia Rusă 28
2.3. Descrierea și analiza programelor pentru Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Estic 33

CAPITOLUL III. AFIRMĂRILE REPUBLICII MOLDOVA ÎN CADRUL PROGRAMELOR DIN PARTENERIATUL ESTIC
3.1. Analiza Programului „Orizont 2020” și „Europa Creativă” din Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Estic 38
3.2. Determinarea Programului din cadrul Parteneriatului Estic „Erasmus+” și „EU4Digital”. 48
3.3. Elementele Programului de cooperare polițienească și al Strategiei „Economia Digitală” pentru ţările Parteneriatului Estic 56

CONCLUZII 63
BIBLIOGRAFIE 66
ANEXE 71