Teza de licenta - Comerțul electronic în secolul XXI - ID:05903 - Volum 68 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR
INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ȘI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA COMERȚUL ELECTRONIC

1.1. Comerțul electronic: concept și metodologie
1.2. Repere istoriografice în evoluția comerțului electronic
1.3. Importanța și rolul comerțului electronic în contextul comerțului internațional

CAPITOLUL II. ANALIZA COMERȚULUI ELECTRONIC ÎN ROMÂNIA ȘI PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A ACESTUIA PRIN PRISMA POLITICILOR EUROPENE
2.1. Politici și practici europene de reglementare și de desfășurare a comerțului electronic
2.2. Evaluarea cadrului de reglementare a comerțului electronic în România
2.3. Analiza dimensiunii comerțului electronic în România

CAPITOLUL III. TENDINȚE ȘI EVOLUȚII ALE COMERȚULUI ELECTRONIC ÎN SUA ȘI UE
3.1. Еvoluția comеrțului electronic la nivеl global
3.2. Analiza structurii comеrțului electronic în SUA și UE
3.3. Tendințe și perspective de diversificare a comerțului electronic la etapa actuală

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE