Teza de licenta - Problematica respectării drepturilor omului în Republica Moldova în calitate de stat membru al ONU - ID:05904 - Volum 59 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere...........4

Capitolul 1. Contextul istoric al apariției și evoluției ideii de drepturi ale omului

1.1. Primele documente și legi cu privire la „Drepturile Omului......................6
1.2. Clasificarea „Drepturilor Omului” și importanța acestora pentru sistemul actual al relațiilor internaționale......10
1.3. Organizații Internaționale care activează pentru respectarea „Drepturilor Omului”.....16

Capitolul 2. Relațiile internaționale ale Republicii Moldova axate pe problematica respectării drepturilor omului. Caracteristici interne și internaționale
2.1. Aderarea Republicii Moldova la ONU.....24
2.2. Legi ale Republicii Moldova care apară „Drepturile Omului”.................28
2.3. ONG-uri din Republica Moldova care au ca obiectiv protejarea drepturilor omului..........35

Capitolul 3. Studiu de caz. Situații concrete de Încălcare a „Drepturilor Omului” în Republica Moldova. Forme specifice de încălcare a drepturilor omului...43

Concluzii...................53
Bibliografie...............56