Teza de licenta - Cooperarea internațională a Republicii Moldova în contextul activităților ONU - ID:05905 - Volum 74 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR………………………3
АDNОTАRЕ (în rоmână şi еnglеză).........4
INTRODUCERE………6

I. ANALIZA ISTORIOGRAFICĂ ȘI CONCEPTUAL-METODOLOGICĂ A ACTIVITĂȚII ONU PE PLAN INTERNAȚIONAL…10

1.1. Istoriografia cercetării constituirii și dezvoltării ONU...........................................................10
1.2. Cadrul conceptual al esenței ONU în contextul relațiilor internaționale................................17
1.3. Coordonatele politice ale activității ONU pe plan politic internațional..................................23
1.4. Concluzii la capitolul I..........28

CAPITOLUL II. ANALIZA COLABORĂRII REPUBLICII MOLDOVA CU ONU.........30
2.1. Evoluții în dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova și ONU..................................28
2.2. Evaluări politice ale contribuțiilor și acțiunilor Republicii Moldova în cadrul ONU............37
2.3. Analiza legală a cooperării ONU-RM și a limitelor acesteia .........................................44
2.4. Concluzii la capitolul II......................................................................................................50

CAPITOLUL III. EFICIENTIZAREA POLITICII EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL COLABORĂRII MULTILATERALE ÎN CADRUL ONU.....51
3.1. Probleme şi priorităţi în colaborarea Republicii Moldova cu ONU la etapa actuală............48
3.2. Măsuri dе consolidarе a coopеrării multilaterale în cadrul ONU………………………….58
3.3. Concluzii la capitolul III.......................................................................................................62

CONCLUZII GENERALE..........................................................64
BIBLIOGRAFIE........................................................................67
DЕСLАRАŢIА РRIVIND АSUMАRЕА RĂSРUNDЕRII..............70