Teza de licenta - Relatiile UE - Turcia: Evoluţie, dificultăţi şi perspective - ID:05912 - Volum 72 pagini


Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
ADNOTARE (în română, rusă şi engleză) 4
INTRODUCERE 6

I. ISTORIOGRAFIA ŞI FUNDAMENTE TEORETICO-CONCEPTUALE ALE RELAŢIEI DINTRE UE ŞI TURCIA 11

1.1 Analiza istoriografică a relaţiilor Uniunea Europeană – Turcia 11
1.2 Abordări ale conceptului de cooperare 16
1.3 Evoluţia generală a relaţiilor Uniunea Europeană – Turcia 25
1.4 Concluzii la capitolul I. 32

II. TENDINŢELE DEZVOLTĂRII RELAŢIILOR DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI TURCIA LA ETAPA ACTUALĂ 34
2.1 Provocări în colaborarea UE-Turcia în domeniul migraţiei şi securităţii regionale 34
2.2 Perspectiva europeană a Turciei: realităţi şi aspiraţii 44
2.3 Republica Moldova în contextul relaţiilor Uniunea Europeană-Turcia 49
2.4 Concluzii la capitolul II. 55

CONCLUZII 57
BIBLIOGRAFIE 59