Teza de doctor - Sporirea competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova - ID:02373 - Volum 210 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE 6
LISTA ABREVIERILOR 9
INTRODUCERE 11

1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE 15

1.1 Definirea competitivităţii întreprinderii agricole şi elementele de bază ale acesteia 15
1.2 Metode de evaluare a competitivităţii întreprinderilor agricole 28
1.3 Cadru regulatoriu de reglementare a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol al Republicii Moldova 40
1.4 Concluzii la capitolul 1 51

2. STAREA ACTUALĂ PRIVIND NIVELUL COMPETITIVITĂŢII SECTORULUI HORTICOL AL REPUBLICII MOLDOVA 53
2.1 Tendinţe de dezvoltare a horticulturii din Republica Moldova 53
2.2 Analiza competitivităţii şi avantajului competitiv a producţiei horticole în contextul stimulării creşterii economice a Republicii Moldova 81
2.3 Analiza lanţului valoric al producţiei horticole din Republica Moldova 95
2.4 Concluzii la capitolul 2 107

3. DIRECŢII DE SPORIRE A COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN SECTORUL HORTICOL AL REPUBLICII MOLDOVA 109
3.1 Perfecţionarea metodologiei de determinare a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol 109
3.2 Subvenţionarea ca mijloc de creştere a competitivităţii întreprinderilor agricole din sectorul horticol 128
3.3 Cooperarea întreprinderilor agricole din sectorul horticol prin clustere – o formă modernă de sporire a competitivităţii 140
3.4 Concluzii la capitolul 3 150

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 152
BIBLIOGRAFIE 155
ANEXE 168