Teza de doctor - Planificarea şi căile de sporire a productivităţii muncii în fitotehnie - ID:02374 - Volum 222 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE...........3

I. BAZELE TEORETICE ALE PRODUCTIVITĂŢII MUNCII............ 7

1.1. Conceptul şi formele productivităţii muncii.....................7
1.2. Utilizarea eficientă a factorilor de producţie – sursa principală de sporire a productivităţii muncii.........20
1.3. Necesitatea şi metodologia planificării productivităţii muncii................. 38

II. STAREA ACTUALĂ A NIVELULUI PRODUCTIVITĂŢII MUNCII.........46
2.1. Analiza dezvoltării economice a sectorului agrar..................................... 46
2.2. Resursele de muncă şi eficienţa utilizării lor............................................ 56
2.3. Analiza nivelului productivităţii muncii................................................... 73

III. PLANIFICAREA ŞI CĂILE DE SPORIRE A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN FITOTEHNIE.......93
3.1. Planificarea productivităţii muncii............................................................ 93
3.2. Căile de sporire a productivităţii muncii................................................... 108
3.2.1. Utilizarea eficientă a resurselor de muncă............................................. 108
3.2.2. Intensificarea producţiei – baza principală de sporire a productivităţii muncii........118
3.2.3. Rolul concentrării şi specializării producţiei în sporirea nivelului productivităţii muncii.......121
3.2.4. Influenţa bazei tehnico – materiale asupra productivităţii muncii.........129
3.2.5. Perfecţionarea remunerării muncii......................................................... 132
3.3. Prognozarea sporirii productivităţii muncii.............................................. 143

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI................................................158
BIBLIOGRAFIE...............................................................................163
ADNOTARE....................................................................................171
CUVINTE-CHEIE............................................................................180
LISTA ABREVIERILOR....................................................................181
ANEXE............................................................................................182