Teza de doctor - Dezvoltarea managementului impozitelor şi taxelor în administrarea fiscală a agenţilor economici din România după aderare la Uniunea Europeană - ID:02375 - Volum 153 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE .......................5
АННОТАЦИЯ ...................6
ANNOTATION ...................7
LISTA ABREVIERILOR ........8
INTRODUCERE ..................9

1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE GESTIUNII PROCESELOR FISCALE ............17

1.1. Evoluţia abordărilor teoretice asupra dezvoltării managementului relaţiilor fiscale prin prisma impozitelor și taxelor ......17
1.2. Principii şi metode de administrare fiscală a impozitelor şi taxelor ........ 29
1.3. Elaborarea sistemului managementului impozitelor şi taxelor ca element al politicii fiscale statale .....43
Concluzii la capitolul 1 ............55

2. REGLEMENTAREA RELAŢIILOR FISCALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ........57
2.1. Dezvoltarea managementului fiscal integraţionist în sistemul Comunităţii Europene ......57
2.2. Tipurile principale de impozite ale statelor-membre ale Comunităţilor Europene ...... 69
2.3. Reglementarea raporturilor fiscale prin corelarea normelor integraţioniste şi naţionale .....79
Concluzii la capitolul 2 ............ 83

3. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ADMINISTRARE FISCALĂ ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA ......85
3.1. Modernizarea instituţiilor fiscale din România și Republica Moldova în cadrul reorganizării sistemului administrării fiscale ...... 85
3.2. Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale – metodă de modernizare a managementului fiscal ....... 96
3.3. Stimularea financiară a angajaţilor şi a eficienţei administrării fiscale 107
Concluzii la capitolul 3 ....................................................................................... 121

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI .......124
BIBLIOGRAFIE ......................................................130
ANEXE ...................................................................141