Teza de doctor - Rolul instrumentelor fiscale în edificarea economiei de piaţă funcţionale în Republica Moldova - ID:02376 - Volum 178 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE……………………5
LISTA ABREVIERILOR…………8
INTRODUCERE.………………9

1. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CONCEPTULUI DE INSTRUMENTE FISCALE ÎN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIAȚĂ FUNCŢIONALE …18

1.1. Abordări teoretice privind economia de piață funcţională………………18
1.2. Repere conceptuale privind instrumentele financiare şi fiscale……......27
1.3. Teoretizări asupra obiectivelor şi rolului instrumentelor fiscale în contextul politicii fiscale pozitive ……33
1.4. Concluzii la Capitolul 1………………………………………………………47

2. EVALUAREA ŞI RELAŢIONAREA INSTRUMENTELOR FISCALE PRIN PRISMA CRITERIILOR ŞI CARACTERISTICILOR ECONOMIEI DE PIAȚĂ
FUNCŢIONALE……49

2.1. Cadrul analitic de evaluare a impactului instrumentelor fiscale asupra funcţionalităţii economiei de piață.. …49
2.2. Instrumentele fiscale sub impactul factorilor şi parametrilor macroeconomici şi structurali ai economiei de piață……55
2.3. Interdependenţa dintre sistemul de impozite şi taxe din Republica Moldova şi caracterul funcţional al economiei naţionale……66
2.4. Asigurarea funcţionalităţii economiei de piață prin raţionalizarea structurii fiscale.... 79
2.5. Concluzii la Capitolul 2……………………………………………………………… 88

3. RAŢIONALIZAREA GESTIUNII INSTRUMENTELOR FISCALE ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII FUNCŢIONALITĂŢII ECONOMIEI DE PIAȚĂ….90
3.1. Sustenabilitatea şi stabilitatea fiscală în calitate de criterii fundamentale pentru proiectarea instrumentelor fiscale în contextul economiei de piață funcţionale…90
3.2. Proiectarea instrumentelor fiscale pentru stimularea proceselor inovatoare în calitate de factor determinant al economiei de piață funcționale.……106
3.3. Raţionalizarea administrării instrumentelor fiscale prin implementarea auditului fiscal.......112
3.4. Concluzii la Capitolul 3………133

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI………135
BIBLIOGRAFIE………………………………………141