Teza de doctor - Dezvoltarea activității de consultanță și outsourcing internațional în Republica Moldova - ID:02377 - Volum 175 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNОTĂRI. . . . . . . . . . . . . . . 5
LISTA ABREVIERILОR . . . . . . .8
INTRОDUCERE . . . . . . . . . . . .9

1. ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONSULTANȚĂ ȘI OUTSOURCING INTERNAȚIONAL . . .14

1.1. Delimitări conceptuale privind activitatea de consultanță. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1.2. Abordări teoretice privind outsourcingul internațional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
1.3. Activitatea de consultanță și outsourcing ca procedeu de dezvoltare a capitalului intelectual al întreprinderii . . 40
1.4. Concluzii la capitolul 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

2. EXTINDEREA ACTIVITĂȚII DE CONSULTANȚĂ ȘI OUTSOURCING LA NIVEL INTERNAȚIONAL . . . 54
2.1. Factorii de influență și evoluția pieței internaționale de consultanță în contextul globalizării economice. . . . . 54
2.2. Principalele destinații de outsourcing în condițiile internaționalizării business-proceselor . 64
2.3. Evoluția pieței de outsourcing în perioada crizei 2008-2009 și post-criză 2010-2014. . . . . . 71
2.4. Concluzii la capitolul 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3. EVOLUȚIA ȘI OPORTUNITĂȚILE DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII DE CONSULTANȚĂ ȘI OUTSOURCING INTERNAȚIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA. . . 87
3.1. Analiza pieței serviciilor de consulting din Republica Moldova. . . . .87
3.2. Outsourcingul IT ca domeniu specific de activitate a consultingului internațional din Republica Moldova . . .105
3.3. Outsourcingul business-proceselor în cadrul activității de consulting și formarea
avantajelor concurențiale în firmele de consultanță . . . . . .115
3.4. Concluzii la capitolul 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

CОNCLUZII GENERALE ȘI RECОMANDĂRI . . . . . . . 133
BIBLIОGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
ANEXE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148