Teza de licenta - Politica Fiscala - Instrument de Stimulare Economica in Republica Moldova - ID:02378 - Volum 61 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 4

Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND POLITICA FISCALĂ 7

1.1. Conceptul de politică fiscală 7
1.2. Sistemul fiscal - component al politicii fiscale 12
1.3. Instrumentele politicii fiscale 17

Capitolul II. ROLUL ȘI OBIECTIVELE POLITICII FISCALE: STUDII COMPARATIVE 23
2.1. Fundamentele și obiectivele politicii fiscale în Uniunea Europeană 23
2.2. Obiectivele generale ale politicii fiscale în Republica Moldova 28
2.3. Evoluția politicii fiscale a Republicii Moldova în condițiile crizei mondiale 35

Capitolul III. POLITICA FISCALĂ – INSTRUMENT DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA 44
3.1. Impactul politicii fiscale asupra creșterii economice a Republicii Moldova 44
3.2. Rolul politicii fiscale în îndeplinirea funcțiilor statului 47
3.3. Măsuri de optimizare a politicii fiscale în Republica Moldova 54

CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 61