Teza de licență - Implicațiile fiscalității asupra activității agenților economici din sfera servicii din Republica Moldova - ID:02379 - Volum 71 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Declarația pe propria răspundere..............1
Lista Abrevierilor..........................................2
Introducere…………………………………4

Capitolul I. Abordări teoretice privind impunerea agenţilor economici ..........7

1.1. Esenţa şi rolul impunerii agenţilor economici..............................................7
1.2. Obiectivele şi particularităţile impozitării activităţii agenţilor economici din sfera serviciilor..........12
1.3. Instrumentele fiscale şi utilizarea acestora.................................................17

Capitolul II. Particularităţile impunerii fiscale a agenţilor economici prin intermediul instrumentelor fiscale.......24
2.1. Politici fiscale de relansare a economiei R. Moldova: realizări şi probleme..........................24
2.2. Instrumente de realizare a politicii fiscale în R. Moldova şi eficienţa utilizării acestora.......30
2.3. Conexarea instrumentelor fiscale cu activitatea întreprinderii „COLO” S.R.L.....................35
2.4. Aprecierea efectelor impunerii fiscale la întreprinderea „COLO” S.R.L...............................43

Capitolul III. Probleme şi strategii ale procesului de reglementare a activităţii agenţilor economici din sfera serviciilor prin intermediul instrumentelor fiscale.......46
3.1. Perfecţionarea sistemului fiscal de prelevare de la agenţii economici......46
3.2. Strategii de perfecţionare a politicii fiscale actuale în contextul integrării europene.............49
3.3. Direcţii de îmbunătăţire a mecanismului de gestiune fiscală în vederea susţinerii agenţilor economici..........56

Concluzii…………….60
Bibliografie…………63
Anexe………………66