Teza de master - Impactul migrației forței de muncă asupra identității culturale - ID:02386 - Volum 68 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere

Capitolul I: Abordări teoretice ale conceptelor de migrație și identitate.

1.1 Definiții și tipologii ale fenomenului migrației.
1.2 Studiul migrației internaționale a forței de muncă: aspecte teoretice.
1.3 Câmpul semantic al conceptului de identitate în discursul antropologic.

Capitolul II: Migrația forței de muncă: interferențe socio-economice și culturale
2.1 Motive socio-economice și culturale ale migrației forței de muncă.
2.2 Redefinirea identității culturale a migranților în cazul țării gazdă.
2.3 Studiu de caz: Specificul de recrutare a forței de muncă. Cazul RM.

Concluzii și recomandări.
Referințe bibliografice.