Teza de doctor - Impactul sancțiunilor economice asupra comerțului exterior al Republicii Moldova - ID:02388 - Volum 187 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE.......................................................................5
LISTA ABREVIERILOR FOLOSITE ÎN LUCRARE...............8
INTRODUCERE................................................................9

1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND COMERȚUL EXTERIOR............14

1.1. Considerațiuni teoretice de bază privind comerţul exterior...................................14
1.2. Cadrul instituțional al comerțului internațional GATT, OMC.....................................21
1.3. Tipologia și efectele sancțiunilor economice asupra comerțului exterior.............31
1.4. Concluzii la capitolul 1.................................................................................................49

2. INFLUENȚA POLITICILOR COMERCIALE ASUPRA COMERȚULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA............52
2.1. Evoluția comerțului exterior al Republicii Moldova............52
2.2. Implementarea instrumentelor, tehnicilor și politicilor comerciale în promovarea comerţului exterior al Republicii Moldova.......62
2.3. Dezvoltarea comerțului exterior al Republicii Moldova în condițiile aplicării sancțiuilor economice.......81
2.4. Concluzii la capitolul 2..........109

3. STRATEGII DE DEZVOLTARE AL COMERȚULUI EXTERIOR AL REPUBLICII MOLDOVA........112
3.1. Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul aderării la spaţiul economic European, reorientarea și diversificarea partenerilor comerciali......112
3.2. Colaborarea comercială a Republicii Moldova cu țările din Comunitatea Statelor Independente (CSI)........129
3.3. Implementarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.........139
3.4. Concluzii la capitolul 3............154

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI.........156
BIBLIOGRAFIE........................................................158
ANEXE.....................................................................169