Teza de licenta - Cadastrul bunurilor imobile în Republica Moldova - ID:04561 - Volum 54 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Capitolul I. Noţiuni introductive privind cadastrul bunurilor imobile
1.1 Analiza doctrinei juridice în domeniul cadastral
1.2 Evoluţia istorică a legislaţiei cadastrale autohtone şi străine în sens comparativ
1.3 Delimitarea cadastrului bunurilor imobile de alte cadastre specializate
1.4 Specificul sistemului cadastral al RM vizavi de alte sisteme cadastrale internaţionale
1.5. Concluzii la capitolul 1

Capitolul II. Structura organizatorică şi competenţa organelor de specialitate în evoluţia istorică
2.1. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova – ca organ legislativ în sistemul organelor cadastrale
2.2. Competenţa Departamentului Cadastru al I.P. „Agenția Servicii Publice” ca organului central de specialitate în domeniul cadastrului
2.3. Crearea, organizarea activităţii şi rolul serviciilor cadastrale teritoriale ale Agenției Servicii Publice
2.4. Alte organe încadrate în subsidiar în activitatea cadastrală
2.5. Concluzii la capitolul 2