Referat - Politica de coeziune și dezvoltare regională în noua perioadă de programare 2021-2027 - ID:04579 - Volum 15 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere ........... 3
1. Politica regională actuală: trăsături, obiective, instrumente .......4
2. Estimarea impactului actualei politici de coeziune și dezvoltare regională .........7
3. Premisele politicii de coeziune și dezvoltare regională post-2020...........9
4. Concluzii ........12

Anexă .................13
Bibliografie ........13