Teza de doctor - Modalităţi organizatorico-economice de eficientizare a managementului relaţiilor economice internaţionale - ID:04586 - Volum 186 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE ..............................5
LISTA ABREVIERILOR...............8
INTRODUCERE ........................9

1. CONCEPTUL TEORETICO-METODOLOGIC AL MANAGEMENTULUI RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE

1.1 Abordarea teoretică a managementului relaţiilor economice internaţionale ................ 16
1.2 Modalități organizatorico-economice utilizate în managementul relațiilor economice internaționale......25
1.3 Aspecte conceptuale privind strategiile de activitate economică externă a întreprinderii.. 32
1.4 Concluzii la capitolul 1........41

2. DESCHIDEREA ȘI INCLUZIUNEA ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA ÎN SPAȚIUL ECONOMIC INTERNAȚIONAL
2.1 Oportunități de dezvoltare a relațiilor comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în contextul asocierii
2.2 ALSAC – modalitate organizatorico-economică de eficientizare a activității economice externe ......54
2.3 Diagnosticarea capacităților de export a întreprinderilor din domeniul de activitate 68
2.4 Concluzii la capitolul 2.........77

3. EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI RELAȚIILOR ECONOMICE INTERNAȚIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA LA MACRO ȘI MICRO NIVEL....80
3.1. Estimarea dezvoltării sectorului agrar și determinarea potențialului de export ............. 80
3.2. Analiza conjuncturii pieței autohtone și a promovării exportului de floarea soarelui ...... 104
3.3. Perfecționarea managementului relațiilor economice internaționale în cadrul întreprinderilor din domeniul de activitate G46.21 (studiu de caz: Întreprinderea de prelucrare a semințelor de floarea-soarelui Î.M.”Unicaps” S.R.L.)....119
3.4. Modalități de modernizare a managementului relațiilor economice internaționale la macronivel
3.5. Concluzii la capitolul 3.............................................................................. 143

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI............................................. 146
BIBLIOGRAFIE .......................................................................................... 151
ANEXE ....................................................................................................... 158