Proiect de an - Evaluarea eficienţei economice a proiectului de dezvoltare a imobilului. Argumentarea constructiei unui centru comercial - ID:04588 - Volum 41 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere……3

Capitolul I. ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE………5

1.1 Analiza generală a pieţei imobiliare…………………………………………………..5
1.2 Analiza segmentului de piaţă la care se referă obiectivul investiţional......................13
1.3 Argumentarea necesităţii realizării proiectului investiţional respectiv.......................19

Capitolul II. CONCEPŢIA ŞI ECHIPA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE A IMOBILULUI.……23
2.1 Descrierea cerinţelor arhitecturale şi tehnice…………………...……………………23
2.2 Studiul de marketing privind echipa proiectului……………………….……………26

Capitolul III. STRUCTURA FINANŢĂRII……………………………………………...…30
3.1 Descrierea surselor de finanţare posibile…………………………………………31
3.2 Analiza ofertelor creditelor bancare……………………………...…………………32
3.3 Argumentarea selectării structurii finanţării şi determinarea costului capitalului......37

Capitolul IV. EVALUAREA PROIECTULUI INVESTIŢIONAL…………………….………40
4.1 Aprecierea datelor iniţiale............................................................................................40
4.2 Determinarea indicatorilor eficienţei economice ........................................................47
4.3 Analiza rezultatelor......................................................................................................50

Concluzii…………………………………………...……………………………………………52
Bibliografie…………………………………………...…………………………………………53
Anexe…………………………………………...……...………………………...………………54