Teza de master - Analiza activității și strategia de dezvoltare a întreprinderii Sagitod Grup SRL - ID:04589 - Volum 106 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

1. Prezentarea generală a firmei
1.1. Scurt istoric al întreprinderii şi domeniul de activitate
1.2. Misiunea firmei
1.3. Obiectivele firmei
1.4. Caracteristica structurii de produse și servicii

2. Analiza economico-financiară a firmei
2.1. Analiza situației patrimoniale a întreprinderii
2.2. Aprecierea evoluției în dinamică, structurii și stabilității surselor de finanțare
2.3. Evaluarea indicatorilor de profitabilitate
2.4. Calculul rentabilității
2.5. Analiza indicatorilor de lichiditate
2.6. Clasificarea și analiza structurală și dinamică a cheltuielilor
2.7. Analiza riscului de filament și modelul Du Pont

3. Strategia de dezvoltare a firmei
3.1. Mediul intern al firmei
3.1.1. Resursele și competențele firmei
3.1.2. Analiza organizațională internă a firmei
3.2. Mediul extern al firmei
3.2.1. Micromediul extern
3.2.2. Macromediul extern
3.2.3. Mediul concurenților. Rivalitatea și dinamica competitivității.
3.3. Piața sectorului de construcții
3.4. Analiza SWOT
3.5. Analiza PEST
3.6. Analiza Porter
3.7. Analiza matricii de evaluare a factorilor interni
3.8. Strategii de marketing
3.9. Analiza strategiilor de dezvoltare
3.9.1. Extinderea pozitiei pe piața internă
3.9.2. Accesarea piețelor externe
3.9.3. Surse de finanțare
3.9.4. Optimizarea stocurilor de mărfuri și materiale de construcții
3.9.5. Dezvoltarea contactelor cu furnizorii
3.9.6. Îmbunătățirea imaginii companiei și atragerea clienților

4. Recomandări
5. Bibliografie