Proiect - Gestionarea Calitatii intr-o Intreprindere - ID:04591 - Volum 43 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE - 4 -
1. CONCEPTUL CALITĂŢII PRODUSELOR - 5 -

1.1. Calitatea produselor şi calitatea producţiei - 6 -
1.2. Asigurarea calităţii prin control - 7 -
1.3. Caracteristicile de calitate a produselor şi serviciilor industriale - 8 -
1.3.1. Caracteristicile de calitate a produselor - 8 -

2. Organizarea activităţilor referitoare la calitate în cadrul întreprinderii - 10 -
3. Asigurarea calităţii conform standardelor internaţionale. Definirea şi caracteristica standardelor seriei ISO 9000 - 13 -
3.1. Managementul Calităţii Totale (TQM) - 19 -
3.2. Etapele de implementare a TQM - 21 -
3.3. Evoluţia conceptului de calitate - 22 -

4. Realizarea produsului - 23 -
4.1. Planificarea realizării produsului - 23 -
4.2. Procese referitoare la relaţia cu clientul - 23 -
4.3. Aprovizionare - 25 -
4.4. Producţie şi furnizare de servicii - 26 -

5. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII - 26 -
5.1. Elaborarea structurii organizatorice a Sistemului de Management al Calităţii - 26 -
5.2. Personalul responsabil de SMC din întreprindere - 27 -
5.3. Organizarea secţiei de control a calităţii şi rolul acesteia - 28 -

6. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ÎNTREPRINDERE - 28 -
6.1. Evoluţia implementării Sistemelor de Management ale Calităţii - 28 -
6.2. Etapele de implementare a Sistemului de Management al Calităţii în întreprindere - 30 -
6.3. Auditul calităţii şi certificarea SMC - 33 -

7. COSTURILE CALITĂŢII ŞI DETERMINAREA EFICIENŢEI ECONOMICE DE LA CREŞTEREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI - 35 -
7.1. Definirea şi categoriile de costuri ale calităţii - 35 -
7.2. Evaluarea eficienţei economice de la creşterea calităţii producţiei în întreprindere - 36 -
7.3. Indicatorii calităţii: determinarea şi interpretarea economică - 37 -

CONCLUZII - 42 -
BIBLIOGRAFIE - 43 -