Teza de licenta - Investițiile străine directe – forța promotoare a dezvoltării durabile a economiei naționale - ID:04592 - Volum 71 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Lista Abrevieri 3
INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE 7

1.1 Abordări conceptuale privind investițiile străine directe 7
1.2 Formele realizării investițiilor străine directe 12
1.3. Rolul investițiilor străine directe în dezvoltarea economică a țării gazdă 17

CAPITOLUL 2. PARTICULARITĂȚILE INVESTIȚIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 25
2.1. Evoluția fluxurilor de investiții străine directe în Republica Moldova 25
2.2. Specificul climatului investițional în Republica Moldova 33

CAPITOLUL 3. DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA PRIN INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE 40
3.1. Direcțiile impactului investițiilor străine directe asupra economiei naționale 40
3.2. Rolul investițiilor străine directe în dezvoltarea industrială a Republicii Moldova 47
3.3. Căi de asigurare a dezvoltării durabile a economiei naționale prin ISD 51

CONCLUZII 56
BIBLIOGRAFIE. 62
ANEXE 65