Teza de licenta - Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - ID:04594 - Volum 62 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE............4

Capitolul I. Fundamentartea politicii financiare a întreprinderii.......6

1.1. Conţinutul şi sfera de cuprindere a politicii financiare.................................6
1.2. Politica financiară şi rolul ei în activitatea întreprinderii ......................... 14
1.3. Factorii de influenţă asupra politicii financiare a întreprinderii.................24

Capitolul II. Aprecierea eficienţei politicii financiare la întreprinderea în baza indicatorilor economico-financiari.........30
2.1. Analiza indicatorilor structurii financiare la întreprinderea CRC..........30
2.2. Indicatorii capacităţii de plată şi a stabilităţii financiare a întreprinderii….36
2.3. Analiza eficienţei rezultatelor activităţii economico-financiare..................42

Capitolul III. Perfecţionarea mecanismului şi direcţiile de sporire a capacităţii politicii financiare a întreprinderii.................44
3.1. Politica financiară în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova................................................................................................44
3.2. Soluţii de optimizare a politicii financiare.......48

Concluzii şi recomandări...................54
Bibliografie..........................................58
Anexe...................................................60