Teza de licenta - Direcțiile prioritare de dezvoltare regională în Republica Moldova - ID:06701 - Volum 54 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Declarația de propria răspundere..............3
INTRODUCERE ……4

CAPITOLUL I. Aspecte teoretico-metodologice privind dezvoltarea regională .......6

1.1. Dezvoltarea regională: obiective, principii, conținut ................................6
1.2. Indicatori și metode utilizate în analiza economică regională ...............14

CAPITOLUL II. Dezvoltarea regională în Republicii Moldova: realizări și lecții învățate ……20
2.1. Cadrul legislativ și instituțional al dezvoltării regionale .............................................. 20
2.2. Situația și dinamica indicatorilor macroeconomici sub aspect regional……............25
2.3. Disparități constatate în dezvoltarea economică regională ........................................33

CAPITOLUL III. Eficientizarea dezvoltării regionale în Republica Moldova ……37
3.1. Practici europene de dezvoltare regională aplicabile în spațiul economic autohton .......37
3.2. Echilibrarea nivelului de dezvoltare economică a regiunilor: acțiuni imediate și de perspectivă ........42

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI …………………50
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE ………………………52