Teza de licenta - Analiza rezultatelor financiare ale întreprinderii „EUROSTUDII” S.R.L. și direcții de maximizare a acestora - ID:06712 - Volum 67 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. CARACTERISTICA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII SRL ,,EUROSTUDII”

1.1 Aspecte teoretice privind analiza rezultatelor financiare
1.2 Forma organizatorico – juridică a entităţii economice
1.3 Istoria fondării entităţii
1.4 Structura organizatorică a entităţii
1.5 Structura administrativă şi resursele de muncă ale entităţii
1.6 Organizarea activităţii muncii personalului de administraţie şi salarizarea lui
1.7 Organizarea contabilităţii la entitatea economică. Automatizarea sistemului de informaţie contabilă
1.8. Sistemul economic și financiar al întreprinderii

2. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII ,,EUROSTUDII” SRL ȘI DIRECȚII DE MAXIMIZARE A ACESTORA
2.1 Analiza veniturilor: dinamica, componența și structura, analiza factorială.
2.2 Aprecierea comparativă a componenței și structurii costurilor totale la ,,EUROSTUDII”SRL.
2.3 Aprecierea în dinamică a costurilor la 1 leu vânzări/venituri.
2.4 Analiza comparativă a profitului pînă la impozitare.
2.5 Analiza comparativă și factorială a profitului operațional.
2.6 Analiza comparativă și factorială a profitului brut.
2.7 Aprecierea rentabilității veniturilor totale și pe tipuri de activități.
2.8 Analiza rentabilității activelor, economică și financiară.

3. PROPUNERI SI RECOMANDĂRI PRIVIND MAXIMIZAREA REZULTATELOR FINANCIARE
3.1 Problematica sporirii rezultatelor financiare pentru întreprinderile din Republica Moldova
3.2 Plan de măsuri de îmbunătățire a situației financiare a întreprinderii ,,EUROSTUDII” SRL
3.1 Direcții de maximizare a rezultatelor financiare a entității ,,EUROSTUDII” SRL

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE