Teza de master - Producția agroalimentară în Republica Moldova. Implicații asupra securității alimentare - ID:06713 - Volum 66 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere
Cap.1. Cadrul teoretic și metodologic

1.1. Aspecte teoretice ale piețelor produselor agroalimentare
1.2. Sеcuritatеa și siguranța alimеntară
1.3. Particularităţi privind lеgеa produsеlor agroalimеntarе în cadrul UE

Cap.2. Analiza producției agroalimentare al Republicii Moldova
2.1. Reformarea sectorului agroalimentar din Republica Moldova
2.2. Analiza perfomanțelor sectorului agroalimentar al Republicii Moldova
2.3. Legături producția agroalimentară – cercetări în sectorul agroalimentar
2.4. Dezvoltarea sectorului agroalimentar ecologic în Republica Moldova
2.4.1. Agricultura ecologică
2.4.2. Producția și exportul de produse ecologice
2.4.3. Principalii producători de produse agroalimentare ecologice
2.4.4. Oportunități de creștere a pieței agroalimentare ecologice în Republica Moldova

Cap.3. Asigurarea securității alimentare în Republicii Moldova
3.1. Asigurarea populației cu produse alimentare la etapa actuală
3.2. Impactul pandemiei COVID-19 asupra securității alimentare
3.3. Efectele războiului din Ucraina asupra securității alimentare

Cap.4. Căi de eficientizare a producției agroalimentare în Republica Moldova
4.1. Riscuri și probleme pentru dezvoltarea producției agroalimentare în Republica Moldova
4.2. Căi de eficientizare a sectorului agroalimentar prin prisma programelor finanțate de către UE

Concluzii
Bibliografie
Anexe