Teza de master - Strategii financiare ale agenților economici în contextul pandemic Covid-19 - ID:06716 - Volum 56 pagini


Categoria : Stiinte economice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere..............2

1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND STRATEGILE FIRMEI...............5
1.1. Definirea conecptului de strategie financiară......................................5
1.2. Componentele și carcateristicile strategiei financiare........................9
1.3. Rolul strategiilor la nivel micro și macroeconomic.............................13

2. ANALIZA STRATEGIILOR ȘI INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AI ÎNTREPRINDERII „IONEL” S.A.......18
2.1. Prezentarea activității întreprinderii S.A. „Ionel”...................................................18
2.2. Analiza economico-financiară a întreprindeii.......................................................21
2.3. Analiza strategiilor financiare de dezvoltare a întreprinderii „Ionel” S.A........................26

3. STRATEGIILE FINANCIARE UTILIZATE DE S.A. „IONEL” ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-2019..........33
3.1. Definirea strategiei de dezvoltare a S.A. „Ionel”....................................................33
3.2. Argumentarea managementul riscurilor drept consecință a crizei pandemice globale............45

Concluzii.................................................................50
Bibliografie...........................................................54
Anexe..................................................................56