Teza de licență - Reglementarea drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor in RM - ID:03994 - Volum 62 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. REFLECȚII INTRODUCTIVE ÎN MATERIA SUCCESIUNII ÎN SISTEMUL DREPTULUI NAȚIONAL

1.1 Considerații de ordin general și terminologic aferent succesiunii 7
1.2 Evoluția instituției moștenirii și succesiunii în dreptul Republicii Moldova 13
1.3 Consecințele juridice ale acceptării și renunțării la succesiune 18
1.4 Delimitarea claselor de succesori legali după normele legislației în vigoare 25

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA EFECTELOR JURIDICE ÎN MATERIE SUCCESORALĂ ALE SOȚULUI SUPRAVIEȚUITOR
2.1 Cercetarea capacității succesorale prin prisma reglementărilor legale 32
2.2 Condiţiile impuse de lege soţului supravieţuitor pentru a putea moşteni 39
2.3 Fundamentarea drepturilor succesorale ale soțului supraviețuitor 45
2.4 Cercetarea drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor în legislația altor state 51

CONCLUZII 58
BIBLIOGRAFIE 60
ANEXE