Teza de licență - Încheierea şi desfacerea căsătoriei cu şi între cetăţenii străini. Aspect comparativ - ID:03995 - Volum 58 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5

I. Încheierea şi desfacerea căsătoriei: aspecte teoretico-metodologice 8

1.1 Dreptul la familie – drept inerent al cetăţenilor străini pe teritoriul altui stat 8
1.2 Delimitări conceptuale privind încheierea şi desfacerea căsătoriei cu/şi între cetăţenii străini 13

II. Procedura încheierii şi desfacerii căsătoriei cu/şi între cetăţenii străini conform legislaţiei RM 19
2.1 Încheierea căsătoriei cu/şi între cetăţenii străini: condiţii şi modalităţi 19
2.2 Motivele, modalităţile şi efectele desfacerii căsătoriei cu/şi între cetăţenii străini 25
2.3 Procedura desfacerii căsătoriei în instanţa de judecată 27

III. Aspecte de drept comparat privind încheierea şi desfacerea căsătoriei cu/şi între cetăţenii străini 39
3.1 Unele aspecte comparative generale ale legislaţiei din domeniu. Practica României 39
3.2 Norme aparţinând dreptului românesc pozitiv relative la activitatea consulară în materia încheierii şi defacerii căsătoriei 50

ÎNCHEIERE 52
BIBLIOGRAFIE 55