Teza de licență - Drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudența CEDO - ID:03997 - Volum 65 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4


CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND POZIȚIA CEDO CU PRIVIRE LA DREPTURILE FUNDAMENTALE RECUNOSCUTE PERSOANELOR JURIDICE
1.1 Personalitatea juridică colectivă – teorii „clasice” și „moderne ” 8
1.2 Categoriile persoanelor juridice în lumina reglementărilor CEDO 16

CAPITOLUL II. DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE PERSOANELOR JURIDICE
2.1. Protecția proprietății – primul drept prevăzut explicit de CEDO 24
2.2. Drepturile de procedură – prelungire inerentă 30
2.3. Viața privată a persoanelor juridice – (aplicațiile art.8 din Convenție în cazul persoanelor juridice) 36

CAPITOLUL III. LIBERTĂȚILE FUNDAMENTALE PREVĂZUTE DE CEDO
3.1. Libertate de exprimare a persoanelor juridice – recunoașterea și limitele 43
3.2. Libertatea de întrunire și asociere a persoanelor juridice 51

CONCLUZII 60
BIBLIOGRAFIE 62
ANEXE