Teza de licență - Condițiile de fond și de formă ale căsătoriei. Aspect comparativ - ID:03998 - Volum 63 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5

I: REGLEMENTAREA JURIDICA A CASATORIEI 8

1.1 Noţiunea căsătoriei 8
1.2 Caracterele juridice ale căsătoriei 12
1.3 Impedimente care stau la încheierea căsătoriei 15

II: CONDIŢIILE DE FOND ŞI DE FORMĂ ALE CĂSĂTORIEI. ASPECT COMPARATIV 24
2.1 Condiţiile de fond şi clasificarea lor la încheierea căsătoriei 24
2.2 Condiţiile de formă şi procedura încheierii căsătoriei. Efectele căsătoriei 33
2.3 Declararea nulităţii căsătoriei şi consecinţele ei 39

III: ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CĂSĂTORIA 45
3.1 Prevederile jurisprudenţei CEDO privind instituţia căsătoriei 45
3.2 Practica judiciară din sistemul de drept privind reglementarea condiţiilor căsătoriei. Studiu de caz 49

ÎNCHEIERE 58
BIBLIOGRAFIE 61