Teza de licenta - Studierea motivaţiei de implicare în conflict cu legea a minorilor de gen feminin - ID:04200 - Volum 61 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

Introducere 3

I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND FENOMENUL COMPORTAMENTULUI DEVIANT 7

1.1 Comportamentul în conflict cu lege al minorilor 7
1.2 Caracteristica psihologo-pedagogică a adolescenţilor cu comportament deviant. Personalitatea 10
1.3 Caracterizarea vîrstei adolescenţilor rebeli. Motivaţia comportamentală 15
1.4 Aspecte privind asigurarea intervenţiei psihologice a adolescenţilor cu comportament deviant 19

II. CERCETAREA EXPERIMENTALĂ A ADOLESCENŢILOR CU COMPORTAMENT DEVIANT 23
2.1 Metodologia cercetării 23
2.2 Analiza şi interpretarea rezultatelor cercetării 24

III. IMPLEMENTAREA MODELULUI DE INTERVENŢIE PSIHOLOGICĂ DE LUCRU CU ADOLESCENŢII CU COMPORTAMENT DEVIANT 38
3.1 Principiile şi strategiile de lucru cu adolescenţii cu comportament deviant 38
3.2 Elaborarea Modelul de intervenţie psihologică aplicat în activitatea cu adolescenţii cu comportament deviant 41
3.3 Evaluarea eficienţei modelului aplicat 49

Concluzii generale şi recomandări 58
Bibliografie 60
Anexe 62