Teza de licență - Studierea factorilor psihologici și sociali ce influiențează formarea personalității infractorilor - ID:04201 - Volum 67 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. PARTICULARITĂȚILE PERSONALITĂȚII INFRACTORULUI

1.1. Concepte și teorii despre formarea personalității infractorului
1.2. Teorii comportamentale pshilogice privind cauzele comportamentului infracțional
1.3. Factorii socio-culturali, care influiențează comportamentul infractorului
1.4. Factorii psihologici care stimulează dezvoltarea comportamentului infracțional comvingeri și motive false, etc.
1.5 Rolul familiei în dezvoltarea comportamentului infracțional
1.6 Istoria reușitei școlare și integrarea socială a infractorului
1.7 Interacțiunea dintre mediul social și psihologic în formarea personalității infractorului

CAPITOLUL 2 DEMERS EXPERIMENTAL. IDENTIFICAREA INFLUIENȚEI FACTORILOR SOCIALI ÎN FORMAREA COMPORTAMENTULUI INFRACȚIONAL
2.1 Ipoteza și obictivele cercetării
2.2 Metodologia studiului experimental
2.3 Prelucrarea și interpretarea rezultatelor
2.4 Analiza rezultatelor și elaborarea concluziilor

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
RECOMANDĂRI