Teza de licență - Reprezentările sociale a comportamentului criminal la preadolescenți - ID:04202 - Volum 60 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE

1. ASPECTE PSIHOSOCIALE ALE COMPORTAMENTULUI CRIMINAL

1.1. Definiţii şi obiectul reprezentării sociale
1.2. Problematica delincvenţei în percepţia societății
1.3. Atitudini şi stereotipuri faţă de preadolescenții cu comportament criminal
1.4. Impactul reprezentărilor sociale a comportamentului criminal al preadolescenților în procesul de resocializare a lor

CAPITOLUL 2 DEMERS EXPERIMENTAL. DETERMINAREA REPREZENTĂRILOR SOCIALE A COMPORTAMENTULUI CRIMINAL LA PREADOLESCENȚI
2.1. Ipoteza și obictivele cercetării
2.2. Metodologia studiului experimental
2.3. Prelucrarea și interpretarea rezultatelor

CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
RECOMANDĂRI