Teza de doctor - Procedura de declarare a insolvabilității - ID:04204 - Volum 196 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR ...........8
INTRODUCERE .....................9

1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL INSOLVABILITĂȚII ȘI A PROCEDURILOR DE INSOLVABILITATE ........18

1.1. Analiza materialelor științifice în domeniul insolvabilității și a procedurilor de insolvabilitate publicate în străinătate. ........18
1.2. Studiul publicațiilor doctrinare naționale în domeniul insolvabilității și a procedurilor de insolvabilitate. .........32
1.3. Problemele de cercetare, obiectivele și direcțiile de soluționare. .......46
1.4. Concluzii la capitolul 1 ..............................................................................48

2. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND INSOLVABILITATEA ȘI PROCEDURA DE INSOLVABILITATE ...49
2.1. Abordarea teoretică a conceptului de insolvabilitate și a celui de procedură de insolvabilitate. .........49
2.2. Locul procedurii de insolvabilitate în cadrul procesului civil. ......54
2.3. Studiu comparat privind realizarea fazelor procesului civil la examinarea cauzelor de insolvabilitate .............63
2.4. Concluzii la capitolul 2. ..........68

3. INTENTAREA PROCESULUI CIVIL ÎN LEGĂTURĂ CU EXAMINAREA CAUZELOR DE INSOLVABILITATE ....71
3.1. Dreptul la înaintarea cererii introductive. ................................................71
3.1.1. Premisele dreptului la înaintarea cererii introductive. ........................72
3.1.2. Condițiile realizării dreptului la înaintarea cererii introductive. .........81
3.2. Acțiunile instanței de judecată ce pot fi realizate în legătură cu înaintarea cererii introductive. .........89
3.3. Efectele admiterii spre examinare a cererii introductive. Perioada de observație. .........97
3.4. Intentarea procedurii de insolvabilitate. Efectele intentării procedurii de insolvabilitate.....104
3.5. Concluzii la capitolul 3. ...............112

4. EXAMINAREA ÎN FOND A CAUZELOR DE INSOLVABILITATE ..........115
4.1. Particularitățile judecării cauzei de insolvabilitate după declararea persoanei insolvabile............115
4.1.1. Acțiunile instanței de judecată la etapa desfășurării ședinței de validare a creanțelor și a adunării de raportare. .......115
4.1.2. Actele de dispoziție a instanței de judecată în cadrul procedurii de restructurare. .... 122
4.1.3. Actele instanței de judecată adoptate în legătură cu valorificarea și distribuirea masei debitoare în cadrul falimentului. .........127
4.2. Încetarea procesului de insolvabilitate. ..........138
4.3. Particularitățile contestării actelor emise la examinarea în fond a cauzelor de insolvabilitate. .......146
4.3.1. Controlul judecătoresc în materie de insolvabilitate. ..........146
4.3.2. Controlul judiciar efectuat de instanțele ierarhic superioare asupra actelor adoptate în cauzele de insolvabilitate. .......155
4.4. Concluzii la capitolul 4. .......161

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI ................165
BIBLIOGRAFIE .............................................................175
ANEXE .........................................................................186