Teza de licență - Prevenirea și combaterea violenței în familie - ID:04206 - Volum 76 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VIOLENȚA ÎN FAMILIE

1.1 Conceptul de violență în familie 6
1.2 Tipurile și formele violenței în familie 13
1.3 Identificarea profilului făptuitorului și victimei violenței în familie 20
1.4 Identificarea cauzelor violenței în familie 27

CAPITOLUL II. REPERE DE ORDIN TEORETIC ȘI LEGAL PRIVIND COMBATEREA ȘI PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
2.1 Cercetarea cadrului normativ național și internațional ce reglementează prevenirea și combaterea violenței în familie 35
2.2 Delimitarea autorităților și instituțiilor abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței în familie 42
2.3 Evidențierea metodelor și tehnicilor de combatere și prevenire a violenței în familie 51
2.4 Practica Curții Europene pentru Drepturile Omului în cauzele privind violența în familie 61

CONCLUZII 70
BIBLIOGRAFIE 72
ANEXE