Teza de master - E-transformarea guvernării Republicii Moldova - ID:04207 - Volum 97 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

LISTA ABREVIERILOR 3
INTRODUCERE 4

Capitolul I. aspecte introductive aferente procesului de E-Transformare a guvernării

1.1 Aspecte generale ale E-Transformării guvernării: concept, definiții, principii 8
1.2 E-transformarea guvernării – garant al guvernării deschise 16
1.3 Reingineria serviciilor publice şi a proceselor operaţionale la nivel guvernamental 24
1.4 Cadrul normativ-juridic ce stă la baza procesului de e-transformare 31

Capitolul II. Modernizarea tehnologică a Guvernării Republicii Moldova
2.1 Sistemul autorităților naționale antrenate în e-transformarea guvernării în Republica Moldova 34
2.2 Foaia națională de parcurs a e-transformării guvernării 42
2.3 E-Serviciile – finalitatea digitalizării serviciilor publice clasice 49

Capitolul III. Studiu de caz privind rezultatele implementare/dezvoltate ca rezultat al E-Transformării guvernului Republicii Moldova
3.1 Produsele programului strategic național de E-Transformare în baza indicatorilor de performanță: MCloud, SIGEDIA, MConnect etc 58
3.2 Implementarea E-Votingului în RM: beneficii, riscuri și nivel de pregătire 66
3.3 Bunele practici în domeniul E-Transformării: SUA și Estonia - exemple de succes pentru țara noastră 75

CONCLUZII 83
BIBLIOGRAFIE 87
ANEXE