Teza de master - Reglementarea juridica a veniturilor fiscale ale autoritatilor publice locale - ID:04208 - Volum 72 pagini


Categoria : Stiinte juridice 
Pentru a procura integral lucrarea contactați-ne! (+373) 68 484 557

ADNOTARE 3
ANNOTATION 4
LISTA ABREVIERILOR 5
INTRODUCERE 6

I. VENITURILE FISCALE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE LOCALE: REPERE CONCEPTUALE ŞI PRACTICI INTERNAŢIONALE 9

1.1 Conceptul de venit local 9
1.2 Evoluţia istorică a veniturilor locale 17
1.3 Alinierea sistemului de administrare a veniturilor fiscale ale autorităţilor publice locale la standartele europene din perspectiva Acordului de Asociere RM-UE 23

II. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A IMPOZITULUI PE BUNURILE IMOBILIARE ŞI TAXELE PENTRU FOLOSIREA RESURSELOR NATURALE ÎN RM 30
2.1 Analiza juridică a impozitului pe bunurile imobiliare 30
2.2 Analiza juridică a taxelor pentru folosirea resurselor naturale 36

III. REGLEMENTAREA JURIDICĂ A TAXELE LOCALE ÎN RM 47
3.1 Taxa pentru amenajarea teritoriului 48
3.2 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 50
3.3 Taxa de aplicare a simbolicii locale 52
3.3 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii53
3.5 Taxa de piaţă 54
3.6 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) 56
3.7 Taxa pentru parcare 58
3.8 Taxa pentru salubrizare 58

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 61
BIBLIOGRAFIE 64
ANEXE 68